06 44 15 55 59 info@leukwerkenwerkt.nl

PIETA Coaching & Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Pieta Moret – Pellikaan is de Functionaris Gegevensbescherming van PIETA Coaching & Advies, zij is te bereiken via pieta@leukwerkenwerkt.nl en 06 44 15 55 59.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PIETA Coaching & Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pieta@leukwerkenwerkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PIETA Coaching & Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • je een persoonlijk kaartje of attentie per post te kunnen sturen;
 • PIETA Coaching & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PIETA Coaching & Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PIETA Coaching & Advies) tussen zit.

PIETA Coaching & Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Drive – opslagdienst. Wij gebruiken Google Drive om bestanden, waarmee gewerkt wordt, op te slaan en soms met jou te delen. Google Drive is goed beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt vanaf de kant van Google ook extra beveiligd.
 • Excel – boekhoudprogramma. Voor het verwerken van de financiële administratie.
 • Contacten – Contacten (naam, telefoonnummer en mailadres) worden in de cloud opgeslagen. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie, en er ook privé geen reden meer is of de wens er is, worden deze telefoonnummers uit het telefoonboek verwijderd.
 • Mail – Mails worden verstuurd ter ondersteuning en bevestiging van een afspraak. Mail is in de cloud opgeslagen en wordt één keer per jaar opgeschoond, alle informatie en contactgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.
 • HostNet – webhosting. Onze website wordt gehost door HostNet. De website heeft een veilige verbinding door een SSL certificaat en HostNet zorgt voor een backup van de website.
 • WordPress – Open source platform. Onze website is gebouwd in WordPress. WordPress heeft jaarlijks grote en kleine updates. Onze website wordt maandelijks geüpdate waardoor deze altijd werkt met de laatste veiligheidseisen.
 • WordPress plug-ins. Deze plug-ins zorgen ervoor dat onze website extra functies heeft en zijn door ons plug-ins geïnstalleerd. De plug-ins die wij gebruiken zijn ontwikkeld door volwaardige programmeurs en worden zeer regelmatig geüpdatet (door de makers en door onszelf op onze website) wat zorgt voor extra veiligheid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PIETA Coaching & Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) worden maximaal 7 jaar bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
PIETA Coaching & Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PIETA Coaching & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wie zijn derden partijen:

 • De boekhouder die elk kwartaal onze btw aangifte controleert en het jaarverslag maakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PIETA Coaching & Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

PIETA Coaching & Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag analyseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Maak je gebruik van de sociale media via onze website, dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door jou gebruikte systeem. Controleer bij de betreffende bedrijven hun cookie- en privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar pieta@leukwerkenwerkt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PIETA Coaching & Advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

PIETA Coaching & Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PIETA Coaching & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pieta@leukwerkenwerkt.nl.

Pin It on Pinterest